BTO rapport - BTO 2022.054

Resultaten van de webpagina www.waterwinst.nl: waterwinning duurzaam combineren

Rapporten

Drinkwaterbedrijven bereiden ons drinkwater van grond- en oppervlaktewater uit gebieden waar ook veel anderen gebruik van maken. Voor de bescherming van de waterkwaliteit is natuurgebied een gunstige bron. Maar ook in de verduurzaming van ander gebruik, zoals landbouw en stedelijk gebied valt veel winst te boeken. Vooral als alle partijen er beter van worden en er zekerheid voor de lange termijn ontstaat. Deze website (www.waterwinst.nl) is bedoeld om die kansen in beeld te brengen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?