BTO rapport - BTO 2022.030

Verkenning index duurzaam grondwatergebruik

Rapporten

In onderzoek rondom watervoorzieningsvraagstukken worden vaak verschillende opties voor watervoorziening onderzocht. Hierbij spelen op de achtergrond vaak ook waardeoordelen, waarbij om verschillende redenen een bepaalde vorm van watervoorziening te verkiezen zou zijn boven een andere. Hierbij kunnen verschillende factoren meespelen, zoals duurzaamheid en een goede beschikbaarheid van water voor antropogene toepassingen en natuurlijke ecosystemen. In vergelijkende studies kan het handig zijn om gebruik te maken van een index, waarin dergelijke factoren gekwantificeerd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om vergelijkingen methodisch, systematisch en (voor zover mogelijk) objectief uit te voeren.
In deze beknopte verkenning, onderdeel van BTO Droogte en Waterbeschikbaarheid, is gezocht naar een index die bruikbaar kan zijn voor vraagstukken met betrekking tot grondwatergebruik in Nederland. Hiervoor is een kort overzicht gemaakt van verschillende indices met betrekking tot watervoorziening en grondwatergebruik die middels een beperkte literatuurstudie zijn gevonden. Vervolgens is de toepasbaarheid van deze indices voor Nederlandse grondwatervraagstukken beschouwd.
De Integrated Sustainability Assessment framework (van Engelenburg et al., 2019) lijkt aan alle eisen te voldoen, en is bewezen toegepast op Nederlandse grondwaterwinningen. Daarnaast lijken enkele indices geschikt voor vraagstukken in Nederland waarin een minder brede index gewenst is, maar waarin de focus ligt op waterkwantiteit, watergebruik en natuur. Deze betreffen de Groundwater Footprint en de WEI+ (gericht op waterkwantiteit, gebruik en ecosystemen) en de Watershed Sustainability Index (vrij algemene index gericht op duurzaamheid van een stroomgebied). In een volgende stap zouden één of enkele van de kansrijk bevonden indices toegepast kunnen worden op gebieden en/of winningen om de bruikbaarheid verder te onderzoeken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?