BTO rapport - BTO 2022.014

Considering health risks in decision-making in practice

Rapporten

The production of safe and clean drinking water requires consideration of many different aspects in an increasingly complex environment due to human activities and climate change (Escher et al. 2020). Pressures on drinking water sources are related to water availability (Van Vossen-Van den Berg et al. 2019) and water quality (Kools et al. 2019; Van Driezum 2019). Although many stakeholders and organisations are involved in the management of the water cycle and drinking water sources, here we focus on the measures that are taken by drinking water companies to safeguard the production of safe and clean drinking water, and tools and methods they apply to support the decision-making process on these measures. Technological developments resulting in lower detection thresholds and non-targeted screening approaches increasingly reveal new and more chemical micropollutants and (potential) pathogens, for which an evaluation of potential risks and of the need for management or removal is required. Insights in health risks, analysis methods, legislation and regulations are constantly changing, which complicates decision making on (the requirement of) treatment expansion and monitoring efforts.
The drinking water companies have a lot of experience addressing water quality challenges, and many different tools and methods have been developed to inform adequate measures in practice. For effective and efficient operation of water systems and risk management, drinking water companies integrate knowledge on the composition of water bodies, the influence of water treatment processes and the influence of transport and distribution on both the chemical and microbiological water quality. Where possible, knowledge is translated into ‘PraktijkCodes Drinkwater’1 to maintain efficient and high quality business operations (Meerkerk 2015). In the PraktijkCodes Drinkwater, guidelines are set to help drinking water companies in upholding water quality. For example, a closed water infrastructure and careful and hygienic work are advised, and only those chemicals and materials that are tested for their safety when in (contact with) drinking water are approved. In some cases, the Dutch drinking water regulation refers to the PraktijkCodes Drinkwater as a required standard.

Dit rapport geeft een overzicht van nieuwe en opkomende bedreigingen, technologieën en methoden voor monitoring en risicobeoordeling van de waterkwaliteit. Daarmee biedt het een uitgangspunt voor een geïntegreerde strategie om de uitdagingen op het gebied van drinkwaterkwaliteit en gezondheid aan te pakken. Een omgeving die steeds complexer wordt als gevolg van menselijke activiteiten en klimaatverandering zorgt ervoor dat bij de productie van veilig en schoon drinkwater rekening moet worden gehouden met veel verschillende aspecten. Technologische ontwikkelingen leiden tot lagere detectiedrempels voor stoffen en brede screening benaderingen brengen nieuwe chemische en microbiologische verontreinigingen aan het licht. Hiervoor is een evaluatie van de potentiële gezondheidsrisico’s en de noodzaak van aanvullende beheersmaatregelen, zoals extra zuivering, vereist. Zorgvuldige communicatie met het publiek, de belanghebbenden en de wetgevers is nodig om de samenleving bewust te maken van het belang van de waterkwaliteit voor de gezondheid en het milieu, waarbij het vertrouwen van het publiek in de drinkwaterkwaliteit behouden blijft.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?