KWR rapport - KWR 2022.011

Praktijkonderzoek CoRe-Water-concept. Verkenning van een alternatief zuiveringsconcept voor communaal afvalwater

Rapporten

Het CoRe-principe. CoRe staat voor “Concentrate, Recover and Reuse”. Het CoRe-Water-concept richt zich op het concentreren van rioolwater, het produceren van hoogkwalitatief water, het winnen van energie en het terugwinnen van resources. De sleuteltechnologie van dit nieuwe concept is Forward Osmosis (FO) waarmee in feite het zuiveringsproces wordt omgedraaid. Als eerste stap wordt namelijk schoon water geproduceerd van hoge kwaliteit door met een sterke zoutoplossing (draw solution) water te onttrekken aan het afvalwater. De afvalstoffen blijven achter in een geconcentreerde stroom met een 20 keer kleiner volume. Die geconcentreerde stroom kan vervolgens worden benut voor terugwinning van grondstoffen en voor energieproductie. Omdat de stroom geconcentreerd is, is de hypothese dat dit effectiever en efficiënter kan verlopen.
De partners in dit project hadden zich als hoofddoel gesteld het CoRe-Water-concept verder te ontwikkelen tot een nieuw modulair en adaptief concept voor de behandeling van communaal afvalwater. Onderdeel van het project was het ontwerp en bouw van een CoRe-pilot gericht op de combinatie FO-RO met een beoogde capaciteit van 2 m3/uur, een te realiseren flux van 5 liter per m2 per uur en een concentratiefactor van 20. Het terugwinnen van resources uit het concentraat was geen onderdeel van de in dit onderzoek verrichte pilotstudies.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?