Vakblad artikel

Interview P. van Thienen over collapsologie 'zeer de vraag of we ons uit de klimaatcrisis kunnen adapteren'

Artikelen

“Stel: de wereld haalt de klimaatdoelen niet. En de opwarming van de aarde gaat door ver voorbij 1,5°C. Wat staat ons dan te wachten? Het kan tot grote maatschappelijke ontwrichting leiden. De kans op het zwartste scenario is misschien klein, maar de impact – als het zich voordoet – groot. Dat maakt het een serieus te nemen risico, zeker voor de watersector. Peter van Thienen over collapsologie.”

(Citaat: Oerlemans – Interview P. van Thienen over collapsologie, zeer de vraag of we ons uit de klimaatcrisis kunnen adapteren – H2O 55(2022)7-8, p.16-19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?