BTO rapport - BTO 2022.055

Routes naar een Circulaire Economie voor de waterketen

Rapporten

Het Rijk heeft zich als doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben gerealiseerd. In navolging daarop is in het WiCE-project Circulair Water 2050 invulling gegeven aan de circulaire waterketen van 2050, vastgelegd in een stip op de horizon. Deze stip op de horizon dient niet als toekomstvoorspelling, maar vooral als richtpunt voor strategische keuzes die nu gemaakt worden. Om het strategische proces te ondersteunen, is een methode toegepast waarmee adaptieve paden vanaf het heden naar de toekomst kunnen worden ontwikkeld, backcasting. Deze paden laten de keuzes zien die gemaakt moeten worden, evenals de timing van die keuzes. De ontwikkelde paden dienen niet als strategische blauwdruk, maar als instrument voor een strategische discussie. De beschreven methode kan door waterorganisaties worden gebruikt om hun eigen, meer specifieke paden, te ontwikkelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?