BTO rapport - BTO 2022.025

Droogtemonitoring door burgers voor een beter sproeiadvies

Rapporten

Gedurende de zomer van 2021 hebben meer dan driehonderd inwoners van Eindhoven een advies ontvangen via e-mail waarin werd aangegeven of het nodig was om hun tuin te sproeien. De meesten vonden dit advies nuttig en hebben het opgevolgd. De adviezen werden opgesteld met behulp van KNMI-weersvoorspellingsdata, bodemvochtsensordata en een eenvoudig model waarmee het bodemvochtgehalte 48 uur vooruit kan worden voorspeld. Verder is er een webservice met website ontwikkeld, waarin dit advies automatisch en real-time wordt ge├╝pdatet. De bodemvochtmetingen zijn uitgevoerd door meetstations in de tuin van Eindhovense jongeren en automatisch verstuurd via Internet of Things (IoT)-technologie LoRa. Zij hebben deze meetstations eerst zelf gesoldeerd en in elkaar gezet in een workshop bij hun eigen technische hobbyclub. Dit verkennend onderzoek toont aan dat met eenvoudige hardware en software het mogelijk is om open data te combineren met sensors die communiceren via open netwerken en modellen en vooral dat dit kan leiden tot een toepassing die burgers helpt duurzamere keuzes te maken. De gedemonstreerde toegankelijkheid van deze nieuwe technieken biedt waterbedrijven nieuwe mogelijkheden om actief met burgers te werken aan een wijzer gebruik van water, bijvoorbeeld bij sproeien.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?