KWR rapport - KWR 2022.048

Hergebruik van actieve kool voor OMV verwijdering uit afvalwater. Hergebruik van actieve kool uit de drinkwaterbereiding en lactoseproductie

Rapporten

Het gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten, voedingssupplementen en geneesmiddelen neemt almaar toe. Dit is deels te wijten aan de vergrijzing en de groei van de bevolking. Bij het gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten komt een (groot) gedeelte van deze producten direct in het afvalwater terecht. Voor voedingssupplementen en nog meer voor geneesmiddelen geldt dat deze na inname niet of slechts gedeeltelijk worden afgebroken in het menselijk lichaam. Ze verlaten het lichaam dan via urine of feces.
Via het afvalwater komen deze stoffen vervolgens in rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) terecht. RWZI’s zijn echter niet ontworpen om deze organische microverontreinigingen (OMV’s) om te zetten en/of te verwijderen. Dit betekent dat ongeveer de helft uit het rioolwater wordt verwijderd. Sommige van de OMV’s worden bijna volledig verwijderd, maar andere vrijwel niet en worden dan via de RWZI op het oppervlaktewater geloosd. Dit kan nadelige effecten hebben op het milieu, maar ook problemen veroorzaken in de drinkwatervoorziening. Waterschappen maar ook drinkwaterbedrijven, die oppervlaktewater of oeverfiltraat gebruiken als bron, zien zich daarom in toenemende mate genoodzaakt om plannen te maken voor uitbreiding van de rioolwaterzuivering of drinkwaterproductieprocessen, zodat dergelijke stoffen in de toekomst effectief worden verwijderd. Naast huishoudelijk afvalwater zijn ook gewasbeschermingsmiddelen (GBM) afkomstig van tuinbouwbedrijven een bron van OMV’s op RWZI’s. In gebieden waar veel glastuinbouw bedrijven zijn gevestigd, bestaat soms tot wel 25% van het influent uit tuinbouwafvalwater.
Technologie – Verwijdering van organische microverontreinigingen uit afvalwater kan met verschillende technologieën worden gerealiseerd. Aangetoond is dat actieve kool dat als poederkool wordt gedoseerd aan het afvalwater hiervoor uitermate geschikt is. Verse actieve kool die uit steenkool wordt gemaakt, is echter geen duurzame bron. Daarom is in dit project onderzocht of het gebruik van poederkool die al is toegepast bij de drinkwaterproductie en poederkool die is gebruikt bij de lactoseproductie in een zuivelindustrie, geschikt zijn voor de verwijdering van OMV’s uit communaal afvalwater en/of afvalwater van de tuinbouw.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?