BTO rapport - BTO 2022.031

Bepalen van niche in het distributiesysteem van Aeromonas, Legionella en bacteriën van de coligroep

Rapporten

Nagroei in het distributienet beheersen vergt kennis over de niche waarin micro-organismen voorkomen. Dat is onderzocht voor drie wettelijke parameters: Legionella, Aeromonas en bacteriën van de coligroep. Bekend was al dat Aeromonas bacteriën voornamelijk in sediment voorkomen en dat Legionella pneumophila groeit in biofilm en vrijkomt in drinkwater. Buisuitnamen en spuiacties gaven onvoldoende informatie om te bepalen in welke niche van het distributienet (drinkwater, [biofilm op] sediment of buiswandbiofilm) andere Legionella soorten en bacteriën van de coligroep voorkomen. Deze bacteriën werden maar in weinig monsters aangetroffen, wat leidt tot de conclusie dat bacteriën van de coligroep zowel hun niche in de buiswandbiofilm als in de sedimentbiofilm kunnen hebben. De niche van Aeromonas kon wel worden bepaald: Aeromonas is voornamelijk aanwezig in biofilm op sediment en in drinkwater. Omdat meer dan 90 tot 99% van de actieve biomassa zich bevindt in de biofilm op de leidingwand of op het sediment, overeenkomstig met eerder onderzoek, hoeft drinkwater geen goede indicator te zijn van de microbiële activiteit in drinkwaterdistributiesystemen. Andere onderzoeksmethoden worden voorgesteld om de aanwezigheid in niches verder te onderzoeken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?