BTO rapport - BTO 2022.045

De invloed van de drinkwatersamenstelling op de uitloging van cementhoudende leidingmaterialen, modelvalidatie en gevoeligheidsanalyse

Rapporten

Om de uitloging van cementhoudende leidingen te beperken, eist de Drinkwaterrichtlijn een Langelier verzadigingsindex van calciet (LSI) in drinkwater boven -0,2. De effectiviteit van de LSI als maatstaf voor uitloging is echter onduidelijk: uitloging en de obstructie via calciet is een complex proces dat afhankelijk is van de gehele drinkwatersamenstelling. Een eerder ontwikkeld chemisch en transport cementmodel is verder geverifieerd en gevalideerd. Uit een gevoeligheidsanalyse om te bepalen welke fysische en chemische (waterkwaliteit)parameters het meeste effect hebben op de uitloging, op de obstructie hiervan en op de indexparameters om dit te monitoren bleek dat de initiële eigenschappen van het cement (capillaire porositeit) en de concentratie silicium in het instromende water de meeste invloed hebben op het uitlooggedrag van cement. De inzichten voor silicium zijn nieuw en moeten met experimenten worden gevalideerd voordat nieuwe conditioneringsstrategieën tegen uitloging met zekerheid kunnen worden aanbevolen..

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?