Vakblad artikel

Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering

Artikelen

“In de drinkwaterzuivering wordt bijna altijd ijzerhoudend slib gevormd. Met het oog op circulariteit vroegen diverse partijen zich af of het niet mogelijk zou zijn het ijzer hieruit opnieuw in te zetten als vlokmiddel in de waterzuivering. Dit principe is nu op pilotschaal getest bij RWZI Bath. Hieruit bleek dat het teruggewonnen ijzer prima functioneert, en de kwaliteit van het behandelde water niet afwijkt van die van afvalwater dat met een commercieel vlokmiddel is behandeld. Bovendien blijkt dat het vanuit zowel milieu- als kostenoogpunt interessant is om dit waterijzer opnieuw als vlokmiddel in te zetten.”

(Citaat: Siegers, W.G., Hofman-Caris, C.H.M., Joosse, B., Bouwman, R., Theune, R. – Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering – H2O-Online (2022)2 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?