Vakblad artikel

Meerwaarde door integraal werken. Rondetafelgesprek verkent hoofddoel Omgevingswet

Artikelen

“De sores van ons leefklimaat zijn onmiskenbaar: afname van biodiversiteit, druk op de watervoorziening, wateroverlast, verzilting, verzuring van bodems en hittestress. De Omgevings- wet heeft potentie als efficiënt instrument om dergelijke pro- blemen het hoofd te bieden. Maar in de praktijk blijkt het integrale karakter van de wet nog best een uitdaging. Praat over de Omgevingswet en termen als ‘integraliteit’ of ‘integrale samenwerking’ vallen ongetwijfeld. Integraliteit houdt kortweg samenwerking tussen sectoren in. Bijvoorbeeld het samenhangend bezien van verschillende sectoren en hoe je daar meerwaarde uit kan halen, maar ook hoe verschillende partijen elkaar kunnen versterken rondom een specifiek thema of in een bepaald gebied. In dit artikel wordt dat laatste onderzocht door middel van een digitaal rondetafelgesprek met uiteenlopende partijen.
Aan tafel zitten Silvia Heyl van woning- stichting BOG, Peter van Thienen en Christie Stuut van wateronderzoeksinstituut KWR, Roel ter Horst van de gemeente Ede en tenslotte Wilderik Burema van drinkwaterbedrijf Groningen. Moderators zijn Niek van Langen van adviesbureau Smits- Rinsma en Eddy Schabbink van opleidingsinstituut IPC Groene Ruimte.”

(Citaat: Wessels, M. – Meerwaarde door integraal werken – Stadswerk (2022)6, p.9-11)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?