Publieksmedia

Kennisimpuls Waterkwaliteit, Ecologie

Artikelen

“In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit be├»nvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.
In het programma zijn bestaande kennis en inzichten samengebracht, en waar nodig is nieuwe kennis ontwikkeld. Deze kennis is ook (beter) toepasbaar gemaakt voor de praktijk van het waterbeheer, in de vorm van praktisch toepasbare tools en instrumenten.”

(Citaat: Kennisimpuls Waterkwaliteit, Ecologie – Video – STOWA (2022)16 juni)

Meer weten over de Kennisimpuls Waterkwaliteit? Ga naar www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl
Creative Commons-licentie

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?