Publieksmedia

Interview J. van den Broeke en T. Cuijpers - Waterkwaliteit - Kennisimpuls Waterkwaliteit, Ketenverkenner

Artikelen

“In de Kennisimpuls Waterkwaliteit hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.
In het programma zijn bestaande kennis en inzichten samengebracht, en waar nodig is nieuwe kennis ontwikkeld. Deze kennis is ook (beter) toepasbaar gemaakt voor de praktijk van het waterbeheer, in de vorm van praktisch toepasbare tools en instrumenten. Deze pagina geeft toegang tot alle resultaten van de Kennisimpuls.
Over alle projecten zijn korte projectfilms gemaakt met de belangrijkste resultaten. het betreft: Brakke Wateren, Diergeneesmiddelen, Ecologie, Gedragswetenschappen, Gewasbescherming, Grondwater, Ketenverkenner, Nutriënten, Toxiciteit.
Meer weten over de Kennisimpuls Waterkwaliteit? Ga naar www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl – Meer weten over dit project? Kijk op www.stowa.nl/kennisimpuls-ketenverkenner”

(Citaat: Interview J. van den Broeke en T. Cuijpers – Waterkwaliteit – Kennisimpuls Waterkwaliteit, Ketenverkenner – youtube(2022)27 juni)

Licentie: Creative Commons-licentie – Naamsvermelding (hergebruik toegestaan)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?