Vakblad artikel

Innovatieve monitoring en modellering ondersteunt gebiedsgerichte aanpak af- en uitspoeling meststoffen

Artikelen

“In de strijd tegen af- en uitspoeling van meststoffen is het laaghangend fruit inmiddels wel geplukt. Om een effectieve gebiedsgerichte aanpak te ondersteunen is een innovatieve, intensieve monitoringsmethode opgezet in twee gebieden: het stroomgebied van de Vuursteentocht (Flevopolder, kleigrond) en van de Vinkenloop ( Noord-Brabant, zandgrond). Welke nieuwe kennis levert dit op en welke handelingsperspectieve volgen hieruit voor een gebiedsgerichte verdere aanpak van nutriëntenverliezen?”

(Citaat: Schipper, P., Groenendijk, P., et.al. – Innovatieve monitoring en modellering ondersteunt gebiedsgerichte aanpak af- en uitspoeling meststoffen – Water Matters (2022)14, juni, p. 24-27)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?