Vakblad artikel

Monitoring van biociden in de waterketen

Artikelen

“Biociden doen wat ze moeten doen: schadelijke of onwenselijke organismen bestrijden. Maar na gebruik komen ze, afhankelijk van de precieze toepassing, langs verschillende routes in het oppervlaktewater (en mogelijk in drinkwater) terecht. Het ligt voor de hand dat ze daar schadelijk zijn voor wél gewenste organismen. Wat weten we over de emissieroutes en de risico’s die dat oplevert voor mens en natuur, en hoe ontwikkelen we efficiënte en doeltreffende monitoringstrategieën?”

(Citaat: ter Laak, T.L., Pronk, T.E., van den Broeke, J., et.al. – Monitoring van biociden in de waterketen – Water Matters (2022)14, juni, p.12-15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?