Vakblad artikel

Effect van bronlocatie op verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen

Artikelen

“Door de groeiende vraag naar duurzame energie neemt het aantal open bodemenergiesystemen (OBES) toe. Vooral in steden zijn er echter veel verontreinigingen, o.a. door industrialisering uit het verleden. Als daar OBES-installaties worden geplaatst, kan de verontreiniging zich verspreiden en verdunnen, doordat deze systemen gelijktijdig grondwater onttrekken en infiltreren. Dit is vooral het geval als de ondiepe aquifer wordt gebruikt voor toepassing van OBES. Omdat verspreiding en verdunning van verontreiniging niet gewenst is, is het van belang om de verspreidingsmechanismen te begrijpen en eventuele beheersmaatregelen te kennen.”

(Citaat: Hockin, A.E., Bloemendal, J.M., Hartog, N. – Effect van bronlocatie op verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen – Water Matters (2022)14, juni, p.44-47)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?