BTO rapport - BTO 2021.073

Smart Water Project - Pilot digitale water meters Westeinde

Rapporten

Drinkwater warmt op in het distributienet onder invloed van de omringende bodemtemperatuur, die op zijn beurt wordt opgewarmd door het weer en (antropogene) warmtebronnen, zowel boven- als ondergronds. Om te kunnen garanderen dat de drinkwatertemperatuur niet de 25 °C overschrijdt, moeten oorzaken van te grote opwarming worden opgespoord en aangepakt. De bodemtemperatuur op ca. 1 meter diepte (waar de meeste leidingen liggen) is niet constant over het jaar en kan in Nederland de 25 °C overschrijden. Daarnaast zijn er ook plekken waar de temperatuur beduidend hoger is, de zogenaamde hotspots. De pilot “digitale watermeters” is onderdeel van het BTO project “Smart Water Networks”. In deze pilot is een methode ontwikkelt om de ‘’hotspots” binnen een netwerk te bepalen. Om dit te doen zijn temperatuur en verbruiksdata van digitale watermeters gebruikt om een verband tussen verblijftijden en temperatuur te vinden en hiermee de hotspots, de uitschieters te bepalen. De data zijn van DMA- Wetseinde, dat zich in Leeuwarden bevindt. De ruimtelijke variantie (Semi-Variance) methode is toegepast, en de knooppunten zijn op basis van verblijftijden in groepen verdeeld. De groepsstatistieken zijn berekend en de uitschieters per groep zijn als hotspots gedefinieerd. Door deze methode toe te passen, zijn de hotspots voor één zomerdag (15 augustus 2021) bepaald. De geleverde data was van geringe kwaliteit, verbetering in data kwaliteit en resolutie zal tot meer betrouwbare resultaten leiden. Het is aanbevolen om de analyse voor meerdere dagen in meerdere seizoenen te herhalen om de hotspots nauwkeuriger te bepalen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?