Rapport i.s.m. derden - OBN-2020-121-RI

Klimaateffecten op riviernatuur

Rapporten

“Behoud maar zeker ook het herstel van biodiversiteit behoort tot de kerndoelen van de overheid. Om dit doel te realiseren ontwikkelt en verspreidt het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) daarvoor toepasbare kennis over herstelmaatregelen voor Natura 2000, de aanpak van stikstof, de leefgebiedenbenadering, de ontwikkeling van nieuwe natuur én het cultuurlandschap.
De effecten van klimaatverandering zijn onzeker, maar dat er effecten zijn is iets wat wel duidelijk is. Denk maar aan de droge zomers van de afgelopen jaren, of de extreme regenbuien met overstromingen als gevolg. Ook in het rivierengebied moet de natuur zich hieraan aanpassen. Hoe zorgen we ervoor dat onze waardevolle habitats niet verdrogen of verzuipen?
Dit onderzoek zet alle kennis op het gebied van klimaateffecten op de natuur in het rivierengebied op een rij en beoordeelt welke beheer- en inrichtingsmaatregelen het meest kansrijk zijn voor het behouden en versterken van kenmerkende riviernatuur in een veranderd klimaat. Dit geeft beheerders een mooie handreiking, hoewel het in een dynamisch ecosysteem met onvoorspelbare klimaateffecten altijd zaak blijft goed naar de lokale omstandigheden te kijken en waar nodig bij te sturen.”

(Citaat: M. Dorenbosch, M. de la Haye, R. van de Haterd, F. Huthoff, A. van Kleunen & W. Liefveld – Klimaateffecten op riviernatuur – Rapport nummer OBN-2020-121-RI – Kennisnetwerk OBN, Driebergen (2022))

Deze uitgave is online gepubliceerd op www.natuurkennis.nl

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?