Vakblad artikel

De rijke oogst van de Kennisimpuls Waterkwaliteit

Artikelen

“Met een slotevenement op 1 juli loopt het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel ten einde. Ruim vier jaar lang hebben vier kennisinstellingen zich gezamenlijk ingespannen om voor waterbeheerders bruikbare antwoorden te vinden op uiteenlopende vraagstukken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis en tot betere ontsluiting van bestaande informatie over ecologische processen en over bronnen, emissies en effecten van stoffen. Maar er is ook meer inzicht verkregen in het functioneren van ketens van stofgroepen en mogelijke risico’s voor grondwater. Een impressie van de oogst.”

Het gaat hier om een interview met verschillende betrokkenen vanuit het onderzoeksprogramma. Vanuit KWR is Joep van den Broeke geïnterviewd als projectleider van het project Ketenverkenner.
Andere geïnterviewden:
Bas van den Wal (STOWA), Jan Peter van der Hoek (WATERNET), Merijn de Jong (Interprovinciaal overleg), Wilko Verweij (Deltares), Eric Castenmiller (Provincie Limburg), Sandra Verheijden (Brabant Water), Christa Groshart (ministerie Infrastructuur en Waterstaat), Peter Schipper (Wageningen Environmental Research), Esther de Wit (Wageningen Environmental Research).

(Citaat: Burgers, E. (Interview – Broeke, J. van den, e.a.) – De rijke oogst van de Kennisimpuls Waterkwaliteit – H2O (2022) 5 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?