BTO mansam - BTO 2022.027

Managementsamenvatting - Rollen en verantwoordelijkheden drinkwaterbedrijven

Rapporten

De verantwoordelijkheden rondom de beschikbaarheid van voldoende water voor drinkwaterproductie zijn verdeeld over een groot aantal partijen, van overheden tot drinkwaterbedrijven en hun industriële partners. Hierdoor ontstaan knelpunten voor drinkwaterbedrijven bij de uitvoer van hun (wettelijke) plichten. In deze studie is gekeken naar de verdeling van wettelijke plichten en verantwoordelijkheden rond de openbare drinkwatervoorziening en zijn vier ideaaltypische strategieën geïdentificeerd waarmee drinkwaterbedrijven hun omgevingsmanagement kunnen benaderen om de noodzakelijke regie te houden: polder, sturend, autonoom en juridisch. Literatuurstudie en gesprekken met experts bij drinkwaterbedrijven met een focus op de leveringsplicht hebben meer inzicht gegeven in mogelijke strategieën en laten zien dat het belangrijk is dat drinkwaterbedrijven hierin bewust keuzes maken voor de inzet van specifieke strategieën in specifieke delen van de langdurige processen waarin zij samen met andere partijen dergelijke knelpunten oplossen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?