KWR rapport - PCD 18 2022 (mei 2022)

Verwijdering van methaan uit water ten behoeve van de bereiding van drinkwater

Rapporten

Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied van de verwijdering van methaan uit water dat is bestemd voor de bereiding van drinkwater.
Uitgangspunten voor de totstandkoming van deze praktijkcode waren met name: – Kiwa-mededeling 123 ‘Behandeling van methaanhoudend grondwater; Effecten van het vóórkomen en de verwijdering van methaan op de fysisch-chemische en biologische kwaliteit van het drinkwater’ [4]; – Het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ [7]; – Het afstudeerverslag ‘Modellering van intensieve gasuitwisselingssystemen’ [10].
Verder is gebruik gemaakt van relevante documenten zoals KWR-rapporten en documenten ((beleids)voorschriften) van de drinkwaterbedrijven die in de projectgroep participeerden. Relevante kennis daaruit is aan dit document toegevoegd of er wordt naar verwezen. Ook ervaringen van drinkwaterbedrijven met de verwijdering van methaan door middel van beluchting zijn in deze praktijkcode verwerkt.
In de achterliggende jaren zijn verschillende praktijkcodes op het gebied van een zuiveringsproces –of stap ten behoeve van de bereiding van drinkwater opgesteld. Daarbij is regelmatig de Nederlandse vertaling van een relevant ‘Arbeitsblatt’ van de Duitse organisatie DVGW als uitgangspunt genomen. Op het gebied van de verwijdering van methaan blijkt een dergelijk Duits document niet te bestaan.
Begrippen – Zoals in de titel is verwoord, is deze praktijkcode bedoeld voor de verwijdering van methaan uit water dat is bestemd voor de menselijke consumptie. In dit document zal dat verder worden aangeduid als ‘methaanverwijdering’. Voor wat betreft het ‘water’ gaat het om grondwater en oevergrondwater. Daarbij wordt opgemerkt dat in deze praktijkcode niet is gekozen voor de aanduiding ‘(oever)grondwater’, maar uitsluitend voor ‘grondwater’. Waar ‘grondwater’ wordt genoemd, wordt ‘grond- en oevergrondwater’ bedoeld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?