BTO rapport - BTO 2021.054

Microbial profiling met NGS voor drinkwateronderzoek

Rapporten

Microbial profiling maakt het mogelijk met één analyse een overzicht te krijgen van de aanwezige micro-organismen in een watermonster. Voor vrijwel elke stap binnen de microbial-profiling-analyse kunnen verschillende keuzes worden gemaakt en elk van die keuzes kan de uiteindelijke analyseresultaten sterk beïnvloeden. Het standaardiseren van de procedures is daarom van groot belang. Er is een gestandaardiseerd protocol ontwikkeld voor de uitvoering van de analyses in het laboratorium en er zijn stappen gezet voor de ontwikkeling
van controles waarmee de kwaliteit van de analyses kan worden gewaarborgd. De stappen die zijn gezet laten zien dat reproduceerbare analyses met microbial profiling kunnen worden uitgevoerd, waarmee al relatief kleine veranderingen van de microbiologische gemeenschap zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?