BTO rapport - BTO 2022.005

Normbegrip en incidenten: een verkenning van het klantperspectief (Presentatie)

Rapporten

Aanleiding en doel – Waterkwaliteit wordt door publiek anders beleefd dan door experts. Vertrouwen in drinkwaterbedrijven en regulerende instanties is één van de factoren die hierbij van invloed zijn. – EU Drinkwaterrichtlijn (2020) en Drinkwaternota 2021-2026 vereisen meer transparantie naar de drinkwaterklant over de waterkwaliteit. – Deze eis sluit aan bij de wens om transparantie van klanten zelf.
Maar: Effectief communiceren over waterkwaliteit is een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat dit niet tot zorgen of een gevoel van betutteling leidt?
Doel verkenning: Inzicht te verkrijgen het klantperspectief op waterkwaliteitseisen. – In hoeverre en onder welke omstandigheden dragen waterkwaliteitseisen en normen bij aan vertrouwen? – In het bijzonder: hoe percipiëren verschillende klanten de communicatie over normen bij incidenten?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?