BTO rapport - BTO 2022.032

Trendalert Onteigening als uitweg

Rapporten

Om aan de Europese natuurdoelstellingen te voldoen moet de stikstofdepositie verlaagd worden in Nederland en in Belgiƫ. De Nederlandse Aanpak Stikstof richt zich onder andere op het verminderen van de stikstofemissie vanuit de landbouw. Ingezet wordt op innovatie, verplaatsing, extensivering en vrijwillig stoppen. Vrijwilligheid staat voorop, maar als deze maatregelen onvoldoende opleveren zullen ook dwingender maatregelen als onteigening ingezet worden. De huidige Onteigeningswet zal bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen te vervallen en vervangen worden door een nieuwe regeling. Dit zal aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor het onteigeningsrecht, met gevolgen voor de watersector. In dit trendalert wordt beschreven hoe onteigening geregeld is in Nederland, welke alternatieven er zijn en wat de relevantie is voor de watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?