Publieksmedia

KWR project in het Nieuws - Hoe stroomt het grondwater in beekdalnatuur?

Artikelen

“Grondwater is van cruciaal belang voor de natuur in beekdalen. Daarom is er een meerjarig onderzoek gestart naar de beste manier om de zogenaamde kwelstromen te meten en te vertalen in computermodellen. In beekdalen komt bijzondere natuur voor, zoals blauwgrasland, kalkmoeras, trilvenen en alluviaal bos. Deze habitattypen ontstaan onder invloed van kwelwater dat door de bodem omhoog sijpelt. Dit water is voedselarm en bevat mineralen die ervoor zorgen dat de bodem niet verzuurt. Daarnaast is de grondwaterstand altijd hoog op plekken met kwel. Verschillende planten- en diersoorten zijn afhankelijk van deze omstandigheden. Door ontwatering en grondwaterwinning wordt de kwel in veel natuurgebieden steeds minder. Het gevolg is verdroging en verzuring van de bodem, waardoor de kenmerkende vegetatie verdwijnt, of sterk in kwaliteit achteruitgaat.”

(Citaat: KWR project in het Nieuws – Hoe stroomt het grondwater in beekdalnatuur? – www.naturetoday.com (2022)31 mei)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?