BTO rapport - BTO 2022.026

Trendalert Hydrothermische conversie van (bio)massa, bron van koolstof in een all-electric toekomst

Rapporten

Als we in de toekomst nog nauwelijks gebruik maken van fossiele brandstoffen, ontstaat er bij de chemische industrie behoefte aan een ander koolstofbron. (Bio)massa in alle denkbare vormen is daarvoor de belangrijkste kandidaat. Ook de watersector kan leverancier zijn van (bio)massa. Denk daarbij aan waterzuiveringsslib en bermmaaisel bij de waterschappen maar ook biomassastromen die vrijkomen bij het beheer van de natuurgebieden rondom winnings- en infiltratielocaties van de drinkwaterbedrijven. De opkomst van innovatieve
hydrothermische methoden voor conversie van (bio)massa leidt tot vragen over wat de technisch – en economisch meest optimale route is voor een (bio)massastroom.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?