Vakblad artikel

Uitvoering DAW komt op stoom, maar effectmonitoring wordt gemist

Artikelen

“Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) komt op stoom, maar tot dusverre is de monitoring alleen gericht op het registeren van de uitvoering. Of de maatregelen ook een significante verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit oplevert weten we niet, want specifieke monitoring ontbreekt. Een belangrijk gemis, stellen Peter Schipper, Joachim
Rozemeijer, Arnaut van Loon, Piet Groenendijk en Saskia Lukacs in een speciale bijdrage als product van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.”

(Citaat: Schipper, P., Rozemeijer, J., van Loon, A.H., Groenendijk, P., Lukacs, S. – Uitvoering DAW komt op stoom, maar effectmonitoring wordt gemist – H2O 55(2022)5, p.34-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?