Vakblad artikel

Interview S. Munaretto - Heldere definities moeten leiden tot nieuwe kansen voor de circulaire economie van water

Artikelen

“Water speelt een belangrijke rol in veel ideeën over de circulaire economie. Maar tussen de werelden van de circulaire economie en de waterwereld lijkt soms wat begripsverwarring te heersen. Want wat wordt eigenlijk bedoeld met hergebruik van water? En wat is de precieze betekenis van het opslaan van water?
Drie wetenschappers van Nederlandse kennisinstellingen ontwierpen een framework voor onderzoekers, professionals en beleidsbepalers met een consistente terminologie en duidelijke omschrijvingen van de circulaire economie van water. “En dat is nodig ook, want het gebrek aan een uniforme taal leidt ertoe dat er kansen worden gemist”, zegt Stefania Munaretto, onderzoeker van KWR. “Dit terwijl inzicht in de circulaire economie van water van cruciaal belang is voor de watersector om nieuwe kansen in duurzaam waterbeheer te kunnen benutten.””

(Citaat: Interview S. Munaretto – Heldere definities moeten leiden tot nieuwe kansen voor de circulaire economie van water – H2O-Online (2022)2 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?