Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Consumentenproducten - Geurstoffen

Rapporten

“Linalool en limoneen zijn twee veelgebruikte geurstoffen in consumentenproducten. – Linalool lost goed op in water. Limoneen is echter slecht oplosbaar. Ze zijn niet
met eenvoudige middelen uit het water te zuiveren, maar zijn beiden goed biologisch afbreekbaar en blijken goed te verwijderen door middel van het gebruik van biofilters en geactiveerd slib. – Er zijn geen officiële waterkwaliteitsnormen voor linalool vastgesteld. In deze factsheet is voor deze geurstof een ecotoxicologische risicogrens voor oppervlaktewater afgeleid van 20 µg/L. – Er zijn twee officiële waterkwaliteitsnormen voor limoneen in oppervlaktewater (0,14 µg/L voor het R-isomeer en 0,18 µg/L voor limoneenmengsels). – Het gezondheidskundig risico bij inname is laag, de stoffen zijn toegelaten voor gebruik in levensmiddelen. – De voorspelde concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in
consumentenproducten liggen in de ordegrootte van enkele nanogrammen per liter. Dit is vele malen lager dan de risicogrenzen voor ecologie en gezondheid van mensen. – De berekende concentraties zijn gebaseerd op generieke schattingen en zijn onzeker. Er zijn weinig meetgegevens om de berekende concentraties te valideren.”

(Citaat: de Baat, M.L., Hoondert, R.P.J., van den Broeke, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Consumentenproducten – Geurstoffen (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?