Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Consumentenproducten - Kleurstoffen

Rapporten

“Brilliant Blue en tartrazine zijn twee veelgebruikte kleurstoffen in consumentenproducten. – De kleurstoffen lossen zeer goed op in water, zijn niet goed biologisch
afbreekbaar en binden niet aan sediment en bodem. – Op basis van deze stofeigenschappen valt te verwachten dat ze niet met eenvoudige middelen uit het afvalwater te zuiveren zijn en via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terechtkomen. – Er zijn geen officiële waterkwaliteitsnormen voor Brilliant Blue en tartrazine.
In deze factsheet zijn voor deze kleurstoffen ecologische risicogrenzen afgeleid van respectievelijk 23 en 125 µg/L. – Het gezondheidskundig risico bij inname is laag, de stoffen zijn toegelaten voor gebruik in levensmiddelen. – De voorspelde concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in consumentenproducten liggen in de ordegrootte van enkele nanogrammen per liter. Dit is vele malen lager dan de risicogrenzen voor ecologie en gezondheid van mensen. – De berekende concentraties zijn gebaseerd op generieke schattingen en zijn onzeker. Er zijn weinig meetgegevens om de berekende concentraties te controleren.”

(Citaat: de Baat, M.L., Hoondert, R.P.J., van den Broeke, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Consumentenproducten – Kleurstoffen (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?