Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Consumentenproducten - Conserveringsmiddelen

Rapporten

“2-fenoxyethanol, methyl-, ethyl- en propylparabeen zijn vier synthetische conserveringsmiddelen, gebruikt in consumentenproducten. – De conserveringsmiddelen lossen (zeer) goed op in water, zijn mobiel in de waterfase en zijn goed biologisch afbreekbaar. Hoewel de stoffen niet sterk aan rioolslib zullen binden, zijn deze stoffen uit het water te zuiveren door gebruik te maken van geactiveerd slib. – Op basis van deze stofeigenschappen valt te verwachten dat de stoffen via de rioolwaterzuivering slechts mondjesmaat in het oppervlaktewater terechtkomen; iets wat ondersteund wordt door gerapporteerde lage concentraties 2-fenoxyethanol en parabenen in effluent.
In deze factsheet zijn ecotoxicologische risicogrenzen afgeleid van 1 mg/L voor 2- fenoxyethanol en 0,24, 0,005 en 0,2 mg/L voor respectievelijk methyl-, ethyl en propylparabeen. We verwachten echter dat de drie parabenen een vergelijkbaar werkingsmechanisme hebben en daarom zouden ze als groep moeten worden beoordeeld. Daarnaast is het van belang om meer inzicht te krijgen in de ecotoxicologische effecten van deze stoffen op insecten, aangezien parabenen mogelijk schadelijk kunnen zijn voor deze soortgroep. – De ecotoxicologische risicogrenzen zijn beschermend voor eventuele gezondheidskundige effecten, maar voor de parabenen is er onzekerheid vanwege de mogelijke hormoonverstorende eigenschappen. – De voorspelde en gemeten concentraties van 2-fenoxyethanol in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in consumentenproducten liggen in de ordegrootte van enkele tientallen nanogrammen per liter. Parabeenconcentraties in Nederlands oppervlaktewater liggen onder de detectielimiet. Dit is vele malen lager dan de gemeten concentraties buiten Nederland. – De berekende concentraties zijn gebaseerd op generieke schattingen en zijn onzeker. Er zijn weinig meetgegevens om de berekende concentraties te controleren.

(Citaat: de Baat, M.J., Hoondert, R.P.J., van den Broeke, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Consumentenproducten – Conserveringsmiddelen (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?