Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Consumentenproducten - UV-filters

Rapporten

“Octocryleen, octinoxaat en benzylsalicylaat zijn drie organische UV-filters, gebruikt in consumentenproducten. – De UV-filters lossen matig op in water en variëren in biologische
afbreekbaarheid, waarbij octocryleen slecht biologisch afbreekbaar is, octinoxaat matig biologisch afbreekbaar en benzylsalicylaat goed biologisch afbreekbaar. – Deze stoffen zijn met eenvoudige middelen uit het water te zuiveren. – Op basis van deze stofeigenschappen valt te verwachten dat de stoffen via de rioolwaterzuivering slechts mondjesmaat in het oppervlaktewater terechtkomen.  In deze factsheet zijn voor octocryleen en octinoxaat ecotoxicologische risicogrenzen voor organismen in het milieu afgeleid van respectievelijk 0,27 en 0,30 µg/L. De ecotoxicologische risicogrens voor benzylsalicylaat is 0,50 µg/L. – De gezondheidskundige risicogrenzen voor blootstelling van mensen via vis en
drinkwater zijn hoger. – De voorspelde concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in consumentenproducten liggen in de ordegrootte van enkele nanogrammen per liter. Dit is veel lager dan de ecotoxicologische en gezondheidskundige risicogrenzen. – De berekende concentraties zijn gebaseerd op generieke schattingen en zijn
onzeker. Er zijn te weinig meetgegevens om de berekende concentraties te controleren.”

(Citaat: de Baat, M.L., van den Broeke, J., Hoondert, R.P>J., – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Consumentenproducten – UV-filters (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?