Vakblad artikel

Zoet water in ondergrond kustgebieden voor landbouw

Artikelen

“De ondergrond is een be­langrijke schakel in het watersysteem en kan een bijdrage leveren in het te­gengaan van zoetwaterte­korten voor de landbouw in kustgebieden. Door draina­ geoplossingen en opslag in de ondergrond kan gebruik worden gemaakt van de natuurlijke aanwezigheid van zoet water. Welke tech­niek waar kan worden toege­past, is afhankelijk van het bodem- en watersysteem.”

(Citaat: Kaandorp, V.P., Schoonderwoerd, E., Krajenbrink, H.J., et.al. – Zoet water in ondergrond kustgebieden voor landbouw – Land+Water (2022)4, p.32-33)

Heeft u een vraag over deze publicatie?