Rapport i.s.m. derden

Eco- en humane toxicologie van microplastics, deel A - Literatuuronderzoek naar de mogelijke effecten van microplastics

Rapporten

“In de eerste Deltafact microplastics in 2020 is een overzicht gemaakt van bronnen en emissies van microplastics (plastic deeltjes) naar het oppervlaktewater (STOWA, 2020). Een daaropvolgende Deltafact in 2021 ging hier dieper op in, waarbij ingezoomd werd op het aandeel microplastics uit verschillende bronnen en de aard van verontreiniging (primair/secundair, vorm, polymeertype, geassocieerde stoffen) (STOWA, 2020). In deze Deltafact wordt dieper ingegaan op één van de genoemde kennishiaten uit de voorgaande Deltafacts: de mogelijke gezondheidseffecten van microplastics op de mens door blootstelling via water. Potentiële ecotoxicologische effecten worden afzonderlijk behandeld. Deze Deltafact probeert de volgende vragen te beantwoorden: – Welke eigenschappen van microplastics (MP) zijn van invloed op mogelijke gezondheidseffecten van microplastics?
– Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar gezondheidseffecten van microplastics; welke kennis is beschikbaar? – Welke kennis ontbreekt nog (kennisleemtes) om een goed beeld te krijgen van mogelijke gezondheidseffecten?”

(Citaat: Hoondert, R., Bäuerlein, P.S., van den Broeke, J. – Deltafact – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Eco- en humane toxicologie van microplastics, deel A – Literatuuronderzoek naar de mogelijke effecten van microplastics (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?