Rapport i.s.m. derden

Factsheet – Biociden 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)

Rapporten

“IPBC wordt breed gebruikt als conserveringsmiddel vanwege de werkzaamheid tegen schimmels – De gerapporteerde milieuconcentraties in oppervlaktewater liggen laag ten
opzichte van risicorichtwaarden en risico’s zijn daarom niet te verwachten  IPBC wordt daarnaast ook snel afgebroken naar het minder giftige PBC – Voor grondwater en (bronnen voor) drinkwater zitten IPBC en PBC niet in het meetprogramma.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezenbeek, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?