Rapport i.s.m. derden

Factsheet – Biociden N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)

Rapporten

“DEET is een veelgebruikt middel voor het afweren van insecten, in het bijzonder muggen en teken. – DEET wordt veel aangetroffen in het watersysteem. De hoogste concentraties
worden aangetroffen in water beïnvloed door rioolwaterzuiveringsinstallaties. – Het gezondheidskundig risico bij inname is laag, er zijn wel beperkingen voor de gebruikshoeveelheid en de gebruiksfrequentie op de huid, met name voor kleine kinderen. – Er is een onduidelijk onderbouwde relatieve lage (strenge) indicatieve norm
voor de ecologische waterkwaliteit. – Emissies kunnen vooral worden verminderd door ander consumentengedrag, bijvoorbeeld geen overmatig of onnodig gebruik van DEET, of zwemmen na het aanbrengen van DEET op de huid. – Het aantreffen van DEET buiten de zomermaanden, in grondwater en in mest is onverwacht en duidt een kennisleemte aan.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezenbeek, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?