Rapport i.s.m. derden

Factsheet – Biociden Isothiazolen

Rapporten

“Isothiazolen kennen veel verschillende biocidale toepassingen, vooral als conserveermiddel tegen schimmels, bacteriën, gisten en algen in vele typen
materialen en vloeistoffen. – In Nederland zijn isothiazolen alleen voor professioneel gebruik toegelaten. Enkele isothiazolen kennen ook een toepassing in lage concentratie in
consumentenproducten. – De beschikbare milieurisicogrenzen voor enkele isothiazolen liggen ruim onder de rapportagegrens. Dit betekent dat er mogelijk risico’s bestaan in het
oppervlaktewater die we niet kunnen meten. – Voor de meeste isothiazolen ontbreken waterkwaliteitsnormen. – Gerapporteerde metingen van isothiazolen zijn structureel onder de rapportagegrens. Het is daarom niet goed in te schatten of isothiazolen wijdverbreide probleemstoffen zijn. – De belangrijkste interventie opties om emissies te beperken zullen maatwerk vereisen omdat isothiazolen in een breed scala producten worden toegepast.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezenbeek, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden Isothiazolen – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?