Rapport i.s.m. derden - STOWA 2022-07

Meetstrategie Biociden Overwegingen en criteria

Rapporten

“De meeste biociden worden niet, of beperkt in tijd en ruimte, gemeten. Voor alle stoffen die niet worden gemeten is er een onzekerheid over de aanwezige concentraties in diverse wateren. – In dit document worden aanbevelingen gedaan om een meetstrategie op te stellen op basis van kennis over het gebruik en de stofeigenschappen van biociden. – Diverse stoffen kennen naast hun toepassing als biocide ook andere toepassingen. Dit rapport gaat alleen over de vraag of het gebruik als biocide aanleiding zou moeten geven de stof op te nemen in een meetprogramma. – Aspecten die het opnemen van biociden in een meetstrategie kunnen bepalen zijn de kans op blootstelling en effect, die samen het risico bepalen en daarmee de prioriteit om deze stof op te nemen in een inventariserende studie of meetprogramma. – De aanwezigheid van een geschikte meetmethode is een belangrijke praktische overweging voor het opnemen van een stof in een meetprogramma. – Wat, Waar en Wanneer wordt gemeten is een kwestie van maatwerk, een afweging van alle bovengenoemde factoren.”

(Citaat: Pronk, T.E., Roesink, I., Smit , E. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Meetstrategie Biociden Overwegingen en criteria – KIWK STOWA 2022-07 – ISBN: 978.90.5773.947.7)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?