Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Biociden Zilver

Rapporten

“Zilver wordt als biocide toegepast vanwege antimicrobiële eigenschappen, zowel in desinfectiemiddelen als in conserveringsmiddelen. – In Nederland zijn er toegelaten biocide toepassingen voor drinkwatersystemen en koeltorens en voor de conservering van allerlei vloeistoffen en materialen voor binnengebruik. – Zilver wordt in het buitenland toegepast om allerlei vloeistoffen en materialen te conserveren. Deze producten (behandelde voorwerpen) mogen in Neder- land worden verkocht. Met zilver behandelde textiel (antigeur sportkleding en sokken) lijkt een belangrijke biocidale bron van zilver in water, doordat het zilver wordt uitgewassen. – Omdat diverse zilververbindingen naast een biocidale toepassing ook wijdver-
breide toepassingen kennen als gewasbeschermingsmiddel, humaan- en dier- geneesmiddel vanwege de antimicrobiële werking (bron: Europese Commis- sie), is het de verwachting dat emissie naar oppervlakte- en grondwater ook via deze toepassingen plaatsvindt. – De onduidelijkheid over de aard van de emissiebronnen van aangetroffen zilver in oppervlakte- en grondwater maakt het moeilijk om handelingsperspec- tieven te formuleren. – Gerapporteerde concentraties zilver zijn hoog genoeg om een risico te vormen
voor een goede ecologische staat, maar niet voor humane gezondheid. – Het ontwikkelen van antimicrobiële resistentie tegen zilver is een potentieel risico.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezenbeek, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden Zilver – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?