Rapport i.s.m. derden

Factsheet – Biociden Tolylfluanide

Rapporten

“Tolylfluanide is een stof met een biocidale werking tegen schimmels – In Nederland zijn er sinds 2018 geen toegelaten biocide middelen meer op ba-
sis van tolylfluanide – Binnen Europa is tolyfluanide echter wel goedgekeurd voor toepassing in filmconservering en voor aangroeiwerende middelen voor schepen op zout water. De goedkeuring voor toepassing in houtconservering is in september 2021 verlopen. Die toepassing is nu dus binnen de Europese Unie verboden. – Recent gemeten concentraties in water zijn lager dan de milieu-, gezondheidskundige- of signaleringswaarden en veelal onder de rapportagegrens. – Tolylfluanide wordt omgezet naar DMS en DMST. Hoewel DMST nog steeds biologisch actief is, is het zo veel minder giftig dan de moederstof dat het niet als milieurisico aangemerkt wordt. Daarentegen kan het niet-giftige DMS on- der bepaalde omstandigheden in de drinkwaterzuivering omgezet worden naar het kankerverwekkende NDMA.”

(Citaat: Pronk, T.E., Wezenbeek, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Biociden Tolylfluanide – STOWA (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?