Vakblad artikel

Text-mining voor de watersector

Artikelen

“Het automatisch doorzoeken van (grote) hoeveelheden tekstuele informatie en de gevonden informatie op een gestructureerde manier bij elkaar brengen is mogelijk met text-mining. Er zijn vele technieken en toepassingen denkbaar. Dit artikel schetst technieken en toepassingen waar de watersector van kan profiteren. Net als in elk ander vakgebied wordt in de watersector sommige informatie vastgelegd in de vorm van tekst. Denk daarbij aan rapporten, vergunningen, memo’s, nieuwsbrieven, e-mails, wetenschappelijke publicaties, websites, maar ook uitingen op sociale media en schriftelijke klant- interacties. Het lezen en verwerken van dit soort teksten is tijdrovend. De techniek text-mining wordt gebruikt voor het automatisch doorzoeken en verwerken van teksten. In potentie kan deze techniek gewenste informatie uit teksten halen en netjes op een rij zetten, zonder dat de (gehele) tekst door een persoon gelezen hoeft te worden. Dit kan veel tijdwinst opleveren. Een ander voordeel is dat zeer grote verzamelingen teksten geanalyseerd kunnen worden op informatie en trends, ook bijvoorbeeld in een historisch perspectief. Omdat de informatie volgens een gestandaardiseerde manier door de computer wordt geanalyseerd zijn de resultaten ook reproduceerbaar en objectief. In 2021 is deze techniek toegepast in het bedrijfstakonderzoek (BTO) van de gezamenlijke Nederlandse drinkwaterbedrijven en heeft KWR Water een aantal voorbeelden uitgewerkt. Deze voorbeelden lopen via twee sporen: communicatie met klanten en het vergaren van informatie voor bijvoorbeeld operationele, monitoring- of onderzoeksdoeleinden.”

(Citaat: Pronk, T.E., Meekel, N., Tian, X., Paraskevopoulos, S. – Text-mining voor de watersector – H2O-Online (2022)4 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?