BTO rapport - BTO 2021.042

Transitie Streefstructuren II: inzicht in risicogedreven en hydraulische grondslagen

Rapporten

De hydraulische prestatie van een leidingnetwerk is een waardevol aspect om mee te wegen in aanvulling op de beslissingsondersteuningssystemen (BOS) waar waterbedrijven momenteel mee werken. Deze benadering helpt assetmanagers onderbouwde keuzes te maken wat betreft de gewenste (combinatie van) transities in een bestaand leidingnetwerk richting een streefstructuur. Dit blijkt uit een studie waarin voor het leidingnetwerk van Kaatsheuvel (Brabant Water) 15 alternatieve transities zijn bepaald met numerieke optimalisatietechnieken. Rekening is gehouden met verschillende prestatie-indicatoren, tijdshorizonten en het wel of niet in aanmerking nemen van de BOS-prioritering. De alternatieve geoptimaliseerde transities zijn uitgewerkt als verschillende lagen in een GIS kaart. Zo kan de assetmanager bij een drinkwaterbedrijf de verschillende opties visualiseren en met elkaar vergelijken. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld ten opzichte van de BOS-prioritering op korte termijn een verbetering van 12-68% mogelijk in levering van de gewenste druk. Op lange termijn is een verbetering tot 34% op het aantal pendelzones haalbaar. Met deze studie wordt een perspectief geboden om de huidige BOS aan te vullen met numerieke optimalisatietechnieken, wat een stap is in de goede richting om dit complexe probleem van de transitie richting een streefstructuur het hoofd te bieden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?