Publieksmedia

Hergebruik van effluent, registratie - Online kennissessie (Her)Gebruik van rwzi-effluent, de oplossing voor de toenemende watervraag

Artikelen

“We staan voor een grote uitdaging! De beschikbaarheid van voldoende schoon (drink)water staat sterk onder druk door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een toenemende vraag naar water. Zijn er andere bronnen die gebruikt kunnen worden en zo ja, wat is daar dan voor nodig? Bijvoorbeeld hergebruik van gezuiverd effluent? Op donderdag 24 maart was er een aan een online kennissessie over dit onderwerp, georganiseerd door Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer STOWA.”

(Citaat: Hergebruik van effluent, registratie – Online kennissessie (Her)Gebruik van rwzi-effluent, de oplossing voor de toenemende watervraag – STOWA – YouTube (2022)28 maart)

Licentie Creative Commons-licentie – Naamsvermelding (hergebruik toegestaan)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?