Vakblad artikel

Stikstof meten met mossen?

Artikelen

“De verwachting was dat de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns een dempend effect zouden hebben op de hoeveelheid
verkeer en industrie, en daarmee op de uitstoot van stikstof. Dit is onderzocht aan de hand van slaapmossen als ‘bio-indicator’.
De crisis als kans. De crisis bood dus een unieke kans om de korte-termijneffecten van een plotselinge vermindering van stikstof- neerslag te meten. Een tweede belang- rijke aanleiding was dat het lastig en kostbaar is om stikstofdepositie direct te meten, en dat de modellen veel onze- kerheden kennen. Mossen zouden ons wel eens kunnen helpen. Waterkennisin- stituut KWR heeft daarom in opdracht van de waterbedrijven Waternet, Evides, Dunea, PWN en Brabant Water en de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de geschiktheid van slaapmossen als zogenaamde bio-indicator voor de monitoring van stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden en de effecten van de COVID-19 lockdowns.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Geurts, J.J.M., Geelen, L. – Stikstof meten met mossen? – AWD Natuuronderzoek 31(2022)1, p.9)

Heeft u een vraag over deze publicatie?