Vakblad artikel

Wat betekent de energietransitie voor drinkwaterleidingen?

Artikelen

“De energietransitie zal enorme impact hebben op de ruimtelijke inrichting. Voor de aanleg van warmtenetten en verzwaring van het elektriciteitsnet is een herinrichting van grote delen van de ondergrond nodig. Voor drinkwaterbedrijven heeft dit grote consequenties. Warmtenetten kunnen leiden tot ongewenste opwarming van drinkwater. Daarnaast zal de aanleg betekenen dat drinkwaterbedrijven leidingen eerder of later moeten vervangen dan wenselijk. De omvang van de energietransitie en de doelstelling dit voor 2050 gerealiseerd te hebben, kunnen leiden tot een toename van werkzaamheden voor drinkwaterbedrijven en het vervroegen van vervangingsinvesteringen. Drinkwaterbedrijven wordt aanbevolen de ontwikkelingen van de energietransitie nauwlettend te volgen.”

(Citaat: Beuken, R.H.S., Moerman, A., van der Steen, J., van Laarhoven, K.A. – Wat betekent de energietransitie voor drinkwaterleidingen? – H2O-Online (2022)12 januari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?