Vakblad artikel

QSAR en read-across-modellen voor waterkwaliteit

Artikelen

“Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel gemeten stoffen is het niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. In-silico (computer)modellen gericht op het voorspellen van toxiciteit van stoffen bieden hiervoor uitkomst. Op basis van de chemische structuur wordt ingeschat welke nadelige effecten een stof zou kunnen hebben. Deze informatie draagt bij aan het prioriteren van vervolgonderzoek en biedt handelingsperspectief voor het voorkomen van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu.”

(Citaat: Reus, A.A., Dingemans, M.M.L., Hoondert, R., Houtman, C., van der Oost, R.- QSAR en read-across-modellen voor waterkwaliteit – H2O-Online (2022)17 maart)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?