Vakblad artikel

Nieuw kwaliteitskader voor een brede chemische screening van opkomende stoffen in water

Artikelen

“Elke dag neemt het aantal geproduceerde chemische stoffen toe en een deel van deze stoffen komt in het milieu terecht. Doordat de waterkwaliteitsbewaking vooral gericht is op een beperkte of specifieke lijst met bekende stoffen is er vaak niet bekend in welke mate deze opkomende stoffen in het milieu aanwezig zijn. Daarom is er een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor non-targetscreening opgesteld om opkomende én onbekende stoffen te screenen in verschillende watertypes. Met deze NTA worden deze stoffen beter in kaart gebracht, zijn de analyseresultaten transparanter en betrouwbaarder en kunnen resultaten van verschillende laboratoria beter vergeleken worden.”

(Citaat: Bajema, B., van Genderen-de Kloe, G., van Leerdam, J.A., et.al. – Nieuw kwaliteitskader voor een brede chemische screening van opkomende stoffen in water – H2O-Online (2022)7 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?