KWR rapport - KWR 2022.019

Reiniging transportleiding WKO-systeem UZ Leuven door middel van Ice-Pigging

Rapporten

Het WKO-systeem van UZ Leuven is in 2014 aangelegd en heeft nooit goed gefunctioneerd. Na onderzoek is gebleken dat door gelijktijdige onttrekking van ijzer en zuurstof/nitraat houdend water uit de koude bronnen er ijzerneerslagen ontstonden in de 800 meter lange transportleiding tussen de koude en warme bronnen (backbone). Hierdoor zijn de warme infiltratiebronnen verstopt geraakt. In het TKI-project Ondergronds Ontijzeren bij WKO bodemenergiesystemen is onderzocht of het mogelijk is om tot een duurzame oplossing voor dit niet functionerende WKO-systeem te komen.
Voor de revitalisering van het WKO-systeem moesten meerdere ingrepen plaatsvinden. Allereerst moesten de bronnen worden aangepakt: er mocht geen ijzerhoudend water meer uit de koude bronnen worden onttrokken. En vervolgens moesten de verstopte warme bronnen en de transportleiding (backbone) worden schoongemaakt. Het voorkomen van onttrekking van ijzerhoudend water door de koude bronnen is onderzocht in een pilot proef Ondergronds Ontijzeren. Deze proef heeft aangetoond dat het mogelijk is om ijzerloos grondwater te produceren waarmee een duurzaam WKO-systeem kan worden gerealiseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?