BTO rapport - BTO 2022.019

Kennis Boven Water: Visie snelfiltratie en vorming van ijzerprecipitaten in de bovenwaterlaag

Rapporten

In 2030 willen de Nederlands grondwaterbedrijven drinkwater produceren dat vrij is van colloïdaal ijzer, omdat dit onder andere bruinwaterklachten oplevert bij de klant. Colloïdale deeltjes zijn ijzerdeeltjes die door voor- en nafilter schieten. Dankzij de afnemende bruinwaterklachten zal de klanttevredenheid toenemen, daarnaast wordt water bespaard door verminderde spui inspanningen en een verlengde spoelinterval van snelfilters, procestappen volgend op het snelfilter vervuilen minder en chemicaliën gebruik wordt intelligenter.
Belang: Productie deeltjes-arm water – Behandeling van grondwater met beluchting gevolgd door zandfiltratie wordt sinds jaar en dag toegepast in de drinkwaterproductie voor de verwijdering van met name ijzer, mangaan, ammonium en methaan. Een combinatie van fysische en biologische processen in snelzandfilters zorgt ervoor dat deze componenten uit het grondwater verwijderd worden, hetgeen resulteert in helder en deeltjes-arm water dat geschikt is voor distribuering middels het drinkwater distributienet.
Aanpak: Statistische correlatieanalyse van gedetailleerde en praktijk-relevante data – In dit project wordt achterhaald wat de oorzaak is van colloïdaal ijzer doorslag bij grondwater snelfilters. Dit geschiedt met een inventarisatie van reeds gegenereerde (praktijk) kennis en vuistregels en door chemische en biologische processen in snelfilters te ontrafelen en te integreren met hydraulische modellen (ontijzering, ontmanganing, nitrificatie en methaanverwijdering).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?